• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

píšťaly

píšťaly

píšťaly 800 949 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

píšťaly

najväčšia skupina ľudových hudobných nástrojov. Obsahuje viac ako sto píšťal rôznej konštrukcie:
a) otvorené pozdĺžne píšťaly bez hrany, na ktoré sa fúka len na otvorený okraj píšťalovej trubice (ako lupštik, kovová píšťalová trubica, hvizdky);
b) priečne píšťaly, ktoré majú na vrchnej časti okrúhly otvor s hranou, na ktorú sa bezprostredne fúka. Poznáme ich z Podpoľania a Gemera ako šesťdierkové priečne píšťaly;
c) otvorené pozdĺžne píšťaly bez klátika a s oblôčkom, na hranu ktorého sa vedie vzduch. Sú to malé, krátke kostené píšťalky a vábce, kosáčik v bezdierkovom a šesťdierkovom variante;
d) píšťaly s kolíkom a otvoreným koncom, ku ktorým patria jednoduché vŕbové píšťalky v krátkom a dlhom variante;
e) pastierske píšťaly s kolíkom, oblôčkom, bez hmatových otvorov a s otvoreným koncom. K nim patrí sústružená goralská píšťala, koncovka, rífová kónická píšťala prevažne s predĺženým kolíkom, liesková píšťala a ďalšie varianty;
f) otvorené kostené píšťaly s kolíkom, hranou a hmatovými otvormi, akými sú handrárske píšťaly;
g) hranové píšťaly s tromi hmatovými otvormi, akými sú vŕtané a štiepené drevené píšťaly a kovové píšťaly najmä z Považia, ďalej najväčšia trojdierková píšťala – fujara (podpolianske 3+0, alebo 2+1 priechodská), a jarmočné píšťaly (3 – 4 dierkové) zo severovýchodného Slovenska;
h) skupina píšťal so 6 hmatovými otvormi je najrozšírenejšia, tvoria ju typy podpolianskej pastierskej píšťaly a jarmočná píšťala z východného Slovenska
i) osobitnú skupinu tvoria píšťaly-palice, ktoré majú prevŕtanú palicu upravenú na 6 dierkovú pastiersku píšťalu (najmä na Podpoľaní a v Gemeri);
j) 7 – 8 dierkové štiepané píšťaly omotané čerešňovou alebo brezovou kôrou (stredné Považie);
k) vŕbové píšťaly v podobe bezdierkových, ale s kolíkom uzatvoreným spodným koncom píšťalovej trubice (na celom Slovensku). Konštrukčne k nim patria píšťaly v parohu, cukríkové píšťalky, ale poznáme ich v jedno- a viacdierkovom variante ako vartášske, hasičské alebo kostené vábničky;
l) nádobové píšťaly, akými sú okaríny;
m) pastierske dvojky ako kombinácia bezdierkovej a šesťdierkovej píšťaly;
n) unikátnou skupinou sú dvoj- a trojfujary (Gemer, Podpoľanie, Novohrad).

Na šesťdierkovej píšťale hrá J. Palovič, Banská Bystrica, 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.

Pastier Ján Nosáľ z Hriňovej (okr. Detva). Foto Oskár Elschek, 1973.
Pastier Ján Nosáľ z Hriňovej (okr. Detva). Foto Oskár Elschek, 1973.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Elschek, O.: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny. Bratislava 1991.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003.
Leng, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava 1967.