• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

chrastidlá

chrastidlá

chrastidlá 800 980 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

chrastidlá

samoznejúce nástroje. Sú to palice s kovovými kolieskami a plieškami, alebo uzatvorené drevené, kovové alebo hlinené nádoby, v ktorých sú kamienky, kovové alebo hlinené guľôčky a iné predmety. Ich natriasaním vzniká zvuk. Palicové chrastidlá používali pastieri, aby ich agresívnym zvukom ovládli stádo. Bohatšie sú palice betlehemcov obité plieškami, retiazkami i zvoncami, trojkráľové palice a svadobné valašky s ozdobeným poriskom. V betlehemských hrách „pastieri“ údermi takýchto palíc či hrubších bunkošov a kyjov o podlahu udávajú rytmus. Valašky, na porisku a hlave doplnené chrastiacimi retiazkami, vydávajú pri hajduchu rytmický štrkotavý zvuk. Kovové pliešky majú aj drevené šable, ktoré používajú mládenci pri fašiangovom palicovom tanci.
Osobitým chrastidlom sú tanečné ostrohy, ktoré majú tanečníci pripevné na podpätky čižiem. V ráme podkovitého tvaru sa na oske pohybujú 1-4 predierkovené kolieska, ktoré pri podupe narážajú na seba a vydávajú chrastivý metricko-rytmicky členený zvuk.
Nádobové chrastidlá sú rôzne hrkálky (makovicová, mechúr z ošípanej s kamienkami či hráškom, hlinené hrkálky) alebo ozdobené palice s prirobenými doskovými komôrkami s hrkotavými kamienkami. Sú prevažne hračky a zábavky. Palice sú skonštruované aj tak, že sa z nich vytvorí pastierska píšťala.
Hra s bunkošom, 2008. Archív koordinačného centra TĽK.
Hra s orechovou hrkálkou, 2008. Archív Koordinačného centra TĽK.

Chrastidlo orechové (prevzaté z Elschek 1983).
Chrastidlo orechové (prevzaté z Elschek 1983).

AutorOskár Elschek

Literatúra

Polonec, A.: Tvarované a zdobené palice. Slovenské národné múzeum, Martin 1977.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 41-52.