• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dvojité píšťaly

dvojité píšťaly

dvojité píšťaly 800 768 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dvojité píšťaly

sú rozšírením jednoduchých šesťdierkových píšťal o jednu ďalšiu píšťalovú trubicu, ktorá je spravidla bez hmatových dierok. Dĺžka oboch píšťal sa pohybuje zhodne medzi 30 – 50 cm, hrúbka jednej píšťaly neprekračuje 3 cm. Píšťalka s hmatovými otvormi leží spravidla na pravej strane. V hlavici oboch píšťal je rovnako veľký oblôčik, aby mali zhodný zvuk. Obe sú mierne pritočené k stredu, aby hráč mohol do nich fúkať rovnako intenzívne. Sú dva typy dvojitých píšťal:
a) podpolianska dvojačka, dvojka, ktorá sa skladá z dvoch samostatných, ale vlastnosťami rovnakých píšťalových trubíc, ktoré sú spravidla k sebe pripojené dvomi mosadznými obručami. Sú bohato zdobené podpolianskymi rastlinnými kvetmi a pri dierkach geometrickými vzormi, vyleptanými kyselinou. Zriedkavejšie sú nástroje zdobené vyrezávanými reliéfovými vzormi s pastierskou tematikou. Nástroje sú hrané obzvlášť virtuóznou technikou, podobne ako jednoduché podpolianske píšťaly, avšak s vyššími nárokmi na dvojhlasnú hru. Hráči využívajú bordúnovo spoluznejúcu bezdierkovú píšťalu prefukovaním do alikvotných tónov. Prejavuje sa to najmä v technike tzv. trojčenia, pri ktorej sa hrá len na troch spodných dierkach píšťaly. Repertoár je výrazne pastiersky a zbojnícky, tanečného charakteru;
b) typ valaskej dvojky z hornej Oravy pozostáva z jedného kompaktného nástroja, v ktorom sú vyvŕtané dva paralelne prebiehajúce píšťalové kanály, pravý z nich má vyvŕtaných šesť hmatových otvorov. Vykreslené sú geometrickými ornamentmi. Hra na nich je komplikovanejšia, s mnohými rytmickými nepravidelnosťami a melodickými ozdobami, spojenými so zvukom druhej píšťaly, jej prefukovaním do oktávy. Repertoár pochádza z oravských pastierskych piesní.
Dvojačka. Hrá a spieva M. Štesko z Banskej Bystrice, 2011. Archív Koordinačného centra TĽK.

Píšťalkár F. Filek zo Zuberca (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV. Foto K. Schreiberová 1973.
Píšťalkár F. Filek zo Zuberca (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV. Foto K. Schreiberová 1973.

AutorOskár Elschek

Pozri aj
Literatúra

Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 190-193.
Elschek, O.: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny. Bratislava 1991, 193-200.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 16-29, 300-304.