• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

koncovka

koncovka

koncovka 800 533 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

koncovka

bezdierková píšťala, ktorá je rozšírená na severnom Slovensku. Je to prevažne 60 – 100 cm dlhá, vŕtaná alebo štiepená liesková píšťala, omotaná čerešňovouu alebo brezovou kôrou. Píšťalová trubica je dole otvorená, hore uzatvorená klátikom, popri ktorom je úzka štrbina, ktorou sa vedie vzduch na hranu vyrezaného oblôčika. Môže mať valcovitý alebo mierne kónicky tvar. Koncovka zjednocuje v sebe dve píšťaly, jednu s uzatvoreným, druhú s otvoreným koncom, čo tvorí základ hernej techniky: hráč ukazovákom uzatvára alebo otvára spodný otvor trubice. Otvorená trubica umožní vytvoriť celý alikvotný rad do 9. tónu, vrátane lydickej kvarty. Lydická tónina je základom repertoáru všetkých píšťal bez hmatových otvorov. Uzatvorená píšťala je o oktávu nižšie ladená a môže vytvoriť len nepárne alikvotné tóny. Zvuk píšťaly je bohatý na harmonické tóny, ktoré sa ozývajú ľahko a umožňujú melódiu ozdobovať. Tradičnými výrobcami a užívateľmi koncoviek boli pastieri, ktorí si nástroj zhotovili priamo na lúkach alebo salaši, lebo sa dal zhotoviť z ľahko opracovateľnej liesky. Koncovka ovplyvnila svojím ladením pastiersku melodiku, ktorá je založená najmä na lydickom tónovom rade. Je charakteristickým znakom slovenskej ľudovej hudby.
Na krátkej koncovke hrá P. Štefánik, Lúky pod Makytou (okr. Púchov), 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.

Píšťalkár z Marikovej (okr. Považská Bystrica). Vedecký archív ÚEt SAV. Foto R. Mikulová 1956.
Píšťalkár z Marikovej (okr. Považská Bystrica). Vedecký archív ÚEt SAV. Foto R. Mikulová 1956.

AutorOskár Elschek

Pozri aj
Literatúra

Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 121-143.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 90-109.