• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cimbalová hudba

cimbalová hudba

cimbalová hudba 800 1133 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cimbalová hudba

ľudové hudobné združenie, v ktorom jeden cimbal hrá spolu s viacerými sláčikovými nástrojmi, prípadne s klarinetom. Na Slovensku sa cimbal využíva v muzikách od 17. storočia. Obsadenie je doložené z 18. a 19. storočia a pozostávalo z huslistu, malej basy, cimbalu a klarinetu. V priebehu 19. storočia sa rozšírilo obsadenie zo 4 na 8 a viac hráčov (v hudbe S. Dudíka).
Rómski muzikanti rozšírili svoj inštrumentár o cimbal na prelome 17. a 18. storočia. V 18. storočí boli známe gemerské muziky s primášmi ako M. Barna, Š. Cinka, ich vnučka Cinka Panna, J. Bihari a rómski muzikanti z Galanty. Hrali v šľachtickom, vojenskom, malomestskom a v mestskom prostredí. Budili obdiv vo Viedni, v Bratislave, v Budapešti, v Košiciach a v ďalších mestách. Stali sa významnými nositeľmi a tvorcami celouhorského verbunkovského štýlu v ľudovej zábavnej, tanečnej a zľudovenej hudbe. Na Slovensku viedli známe cimbalové hudby J. Pihík, S. Dudík a muzikanti z rómskych rodín Piťovcov, Baloghovcov, Berkyovcov, Čonkovcov, Oláhovcov, Ráczovcov, Paláčovcov, Radičovcov a ďalších.
Sólistické schopnosti nástroja sa uplatňujú v cimbalových muzikách vo virtuóznych koncertantných medzihrách a v ozdobných variáciách. Cimbal vyniká farebnou bohatosťou zvuku, využíva rozložené akordy a behy, harmonický viachlas a podporuje akcentovanými údermi rytmický sprievod muziky. Je zvukovým pojidlom medzi melódiou predníka, rytmizovanými akordmi jedného alebo viacerých kontrášov a podporuje harmonický základ muziky, tvorený kontrabasom, a vôbec hlboko ladenými veľkými sláčikovými nástrojmi. Pokiaľ v staršom období chýbal v hudbách kontráš, harmonickú funkciu vyplňoval hráč na cimbale. Cimbal sa stal charakteristickou súčasťou slovenských ľudových muzík najmä na Myjave, Horehroní, Podpoľaní, v Gemeri, Šariši a Zemplíne.

Zápis cimbalovej hudby s klarinetom, primáš Ján Hluchý, Myjava. Zapísala L. Mikušová 2006.
Zápis cimbalovej hudby s klarinetom, primáš Ján Hluchý, Myjava. Zapísala L. Mikušová 2006.

AutorOskár Elschek

Pozri aj
Literatúra

Mikušová, L.: Štýlová analýza hry cimbalistov v ľudových hudbách Myjavskej oblasti. In: Matúšková, M. (ed.): Štýlová a zvuková analýza tradičnej hudby. Bratislava 2006, 61-112.
Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, mapy XIX, 11.