• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

jazýčkové nástroje

jazýčkové nástroje

jazýčkové nástroje 800 582 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

jazýčkové nástroje

skupina vzduchozvučných klarinetových a hobojkových nástrojov, u ktorých vzduchový prúd rozkmitá jednoduchý nárazný, prierazný jazýček alebo proti sebe kmitajúce jazýčky. Vydávajú spravidla jačavý, ostrý a kolísavý zvuk. Tvorí ich skupina 13 nástrojov, ku ktorým patria aj viachlasné gajdy.
Klarinetovým typom je trubka z obilia alebo slamy, list alebo tráva vložená medzi prsty alebo do štrbiny rozštiepeného klátika, trubka zo zvinutej vŕbovej kôry s krátkym klarinetovým náustkom. Pri hobojkových nástrojoch sa koniec stonky alebo vŕbový prútik stlačí tak, aby sa rozštiepil a vytvoril dva proti sebe stojace kmitajúce jazýčky. Také nástroje sa opisujú v ľudovej pesničke: Tancoval tenký s tenkú, v komore za putenku. Kočka im gajdovala, slamené gajdy mala. Podobným spôsobom sa upraví husie brko alebo suchá trstina, z ktorej sa vyreže kmitajúci jazyk (pierko). Prevažná časť menších nástrojov nemá hmatové dierky, väčšie ich už majú (1 – 8, najčastejšie 5 a 6), k populárnym patria gajda, gajdica a gajdy. Malé sú zábavou detí na lúke, ktoré majú len krátku životnosť, väčšie nástroje sa používajú pri hre do tanca.

Píšťalky, nelokalizované.
Píšťalky, nelokalizované.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 193-202.