• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

muzika

muzika

muzika 800 511 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

muzika

(ľudová hudba)
združenie viacerých muzikantov. Základom je koordinovaná súhra a rozdielna funkcia najmenej dvoch hudobníkov (gájd a huslí na hornej Orave), osobité obsadenie je v Turej Lúke (trubka, klarinet a heligónka). Väčšie muziky dosahujú do 9 muzikantov. Obvykle tvoria hudobný sprievod k tancu, slávnostným príležitostiam a obradom (svadobný sprievod, fašiangy a iné).
Na Slovensku dominujú sláčikové muziky, ktoré sa podľa regiónov značne odlišujú. Skladajú sa najmenej z troch zložiek, ktoré musia byť obsadené: primáša-predníka, ktorý vedie melódie, kontráša, ktorý zabezpečuje harmonicko-rytmický sprievod a najhlbšie ladený nástroj (basa, basička) riadi rytmický priebeh hudby. Regionálne rozdiely sú v zdvojení alebo zosilnení niektorej skupiny nástrojov. Jeden primáš vedie muziky na severnej Orave (Suchá Hora, Hladovka) a k nemu sa pripájajú dvaja kontráši a jeden violončelista. V Terchovej sú základom obsadenia dvaja huslisti (primáš a sekund), jeden husľový kontráš a malá basička. Na hornom Liptove vedie primáš, k nemu dvaja kontráši (husľová a violová) a kontrabas. Na Podpoľaní dominuje predník a pomocný primáš, dvaja kontráši (husľová a violová) a kontrabas. Každá skupina môže byť rozšírená: vedľa primáša ďalší dvaja huslisti (na Horehroní, na Kopaniciach). Veľké muziky má Skalica a Myjava, kde sú zdvojené alebo strojené aj hlbšie nástroje o dvoch čelistov a kontrabasistov.
Sláčikové hudby vznikali v 17. storočí. K najstarším patria fidulového typu (na Liptove s malou a veľkou oktávkou a korýtkovou alebo kôrovou basičkou). Od 18. storočia sa rozširovali o cimbal, od 2. polovice 19. storočia o klarinet. V 19. a 1. polovici 20. storočia dosiahli muziky vo viacerých regiónoch technický a štýlový vrchol, najmä vo variačnej technike a bohatosti harmonickej zložky. Opätovný vzostup je spätý so záujmom mladých, hudobne vzdelaných muzikantov a starostlivosťou o detské muziky.

Muzikanti z Veľkých Stankoviec (okr. Trenčín), 1926. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.
Muzikanti z Veľkých Stankoviec (okr. Trenčín), 1926. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Leng L.: Slovenské ľudové muziky. Gramoplatňa Supraphon. Bratislava 1967.
Elschek, O.: Slovenská ľudová nástrojová hudba. 3 LP gramoplatne a knižná príloha. Bratislava, Opus 1982.
Dúžek, S., Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a muziky na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.