drček

drček

drček 800 601 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

drček

typ kónického kôrového ľudového klarinetu. Kôra sa olupuje z vŕby. Je dlhý 30 – 60 cm, v hornej časti je hrubý 12 -16 cm a v dolnej 1 – 3,5 cm. Do zakrútenej kôrovej trubice s funkciou zvuk zosilňujúcej ozvučnice je vsunuté 9 cm dlhé husie brko. Na dolnom konci je v stene brka vyrezaný klarinetový jazyk. Horný koniec ostrého brka zostáva uzatvorený. Je to nástroj bez hmatových dierok alebo s jednou hmatovou dierkou. Zvuk nástroja je vysoký a prenikavý. Deti si drček zhotovia za niekoľko minút. Je to však nástroj krátkej životnosti, lebo kôra zaschne, deformuje sa a stratí rezonančnú schopnosť. Je to malý sezóny nástroj, ktorý si deti zhotovujú pri hre na lúke alebo v lese a vyskytuje sa v horských regiónoch severného a stredného Slovenska.

Drček. Foto T. Szabó, nelokalizované. Archív ÚEt SAV, reprodukcia.
Drček. Foto T. Szabó, nelokalizované. Archív ÚEt SAV, reprodukcia.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 201-202.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 99.