detské hudobné nástroje

detské hudobné nástroje

detské hudobné nástroje 800 564 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

detské hudobné nástroje

skupina nástrojov, zvukových hračiek, zábaviek alebo signálnych nástrojov. Z celkového počtu 210 slovenských ľudových hudobných nástrojov tvoria 1/3 inštrumentára. Vyrábajú si ich deti sami, alebo ich pre ne vyrábajú dospelí. Ich množstvo a variabilita závisí od fantázie, zvukovej predstavivosti a technickej vynaliezavosti.
Najrozsiahlejšia je skupina samoznejúcich a vzduchozvučných nástrojov. K samoznejúcim patria: kukuričné husličky, remeň ako explozívny idiofón, lyžičky a podobné protiudierané doštičky a paličky (používané aj ako vábičky – napodobňujúce hlasy zvierat), údery na listy, klopačky najrôznejšieho tvaru, až po hračky vo forme zvierat (drevené klepkajúce sliepočky, orechová prepelica), zvončeky, chrastiace palice (aké používajú deti napr. vo vianočných hrách), štrkáče, štrngáče, maková hrkálka, mechúrik, detské hlinené hrkálky, kombinovaná hrkálková jarmočná píšťalka, imitácie huslí, nástroje s trkotavým zvukom, rôzne druhy rapkáčov, ďalej sú to drumble, špendlíkový „cimbal“, trecie paličky, trená orechová hrkálka, rotujúca rapotajúca orechová hrkálka.
Vzduchozvučné nástroje sú: detské biče, biče pastierikov, plechový piskáč, vábnička z trávy, rámčekový jazýčkový ťuvík (z listov), detská dúčelová píšťala (zo stopky slnečnice), papierové jazýčkové piskáče, piskáč z listu, vrtielka, frngačka (palicová so štiepenou hranou), frngadlo, pukačka, píšťalky – lupštik, hvizdy (z gaštana), malé kostené vábce (z vtáčích kostí), ďahýlová píšťala, vŕbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, plechové detské píšťaly (trojdierkové), píšťalka s kolkom, hlinené píšťaly zvieracieho tvaru – piskáče, kukučka, okarína, trubka z trávy, kukuričná trubka, trubka z vŕby, trubka z husieho brka, fŕka z vŕby, gajda-piskor z obilia, trstinový klarinet, gajda z husieho brka, gajda – štiepená drevená (trojdierková), píšťalka s pierkom a kôrové hobojky.
K blanozvučným nástrojom patria: detské bubny, trený vábec, hracia škatuľka (nazývaná aj husličky, kočka), hrací „hrebeň“ a trstinové drnčadlo.
Strunozvučné nástroje sú: husličky (vŕbový prút so strunkou), detská citara, doštičkové husličky, škatuľková citara, škatuľkový cimbal, detská citara, detský cimbal a mnohé rôznorodé tvary detských huslí.

Detská muzika z Lišova (okr. Krupina), 1914. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.
Detská muzika z Lišova (okr. Krupina), 1914. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Krasko, J.: Miško Furták. Liptovský Svätý Mikuláš 1942.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 65-76.
Elschek, O.: Detský hudobný inštrumentár v strednej Európe a jeho identifikácia. In: Ethnomusicologicum 5, ASCO Bratislava 2010, 5-16.

Preskočiť na obsah