• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

gajdy

gajdy

gajdy 800 1123 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gajdy

viachlasný typ klarinetového nástroja. Píšťaly sú napojené na mech, ktorý je vzduchovým rezervoárom. Gajdy sú na Slovensku zložené z dvoch píšťal: z troj- až štvordielnej bordúnovej píšťaly o dĺžke 50–80 cm a dvojitej (trojitej alebo štvoritej) píšťaly, v ktorej je jedna melodická píšťala o 5 (6)+1 dierkach a jedna kontrová s jednou dierkou. Ďalšie píšťalové kanály majú hmatové dierky alebo uzávery, cez ktoré sa môže pustiť vzduch z mecha do píšťaly. Píšťaly majú aj dolaďovacie otvory. Melodická, jedno- alebo viacnásobná píšťala má dĺžku 4–6 cm. Do mechu je vsadená nafukovacia trubica a z druhej, vnútornej strany mecha trubička so záklopkou. Bordúnová píšťala má kolienko, ktorým je vsadená do mecha (na Orave v podobe dračej hlavy), na dolnom konci má kovovú ozvučnicu, otvorenú alebo uzatvorenú ozdobnou klapkou. Jednotlivé časti bordúnovej píšťaly sú spojené korkovými alebo inými materiálmi, aby boli tesné a zosilnené mosadznými alebo ozdobenými prstencami. Vo všetkých píšťalách sú vsunuté krátke tradičné piskory z bazy či trstiny a používajú sa aj kovové alebo polyesterové trubičky. V ich stene je vyrezaný klarinetový jazyk, pri pätke spevnený ľanovým prstencom, ktorým sa reguluje aj dĺžka jazyka. Dlhé píšťaly dvojhlasných oravských gájd sú sústružené a zosilnené prstencami.
Prevládajúce dvojhlasné gajdy, rozšírené po celom Slovensku, majú vyrezávané píšťaly zo slivkového alebo iného tvrdého dreva, vyformované do trubice alebo dvojtrubice. Sú ukončené jednoduchým alebo dvojitým ozdobným koníkom či ozvučnicou z mosadze, alebo vyrezávanej rohoviny. Píšťaly a ozvučnice sú spojené viacdielnymi kolienkami. Hlavičky píšťal sú vyrezané do tvaru kozej hlavy (z rohmi), vybíjané mosadznými ornamentmi, sklíčkom a inými ozdobnými doplnkami. Štvor- a päťhlasné gajdy nájdeme ojedinele na Podpoľaní.
Gajdy sú na Slovensku doložené kontinuálne vyobrazeniami od 14.–15. storočia, najstarší muzeálny exemplár pochádza z 18. storočia. Gajdy sú nástrojom pastierov, ale už od stredoveku najdôležitejším nástrojom k tancu. Gajdošský repertoár nápevy bohato vyzdobuje jedno- a viachlasným sprievodom a výraznými rytmicko-metrickým prízvukmi.
Hra na dvojhlasné gajdy. P. Matis, Oravská Polhora (okr. Námestovo), 2007. Archív Koordinačného centra TĽK.

Trojhlasné gajdy. Foto O. Elschek, 2010
Trojhlasné gajdy. Foto O. Elschek, 2010

AutorOskár Elschek

Literatúra

Garaj, B.: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku. Bratislava 1997.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei. Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente, Serie I., Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 202 – 230.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, s. 30 – 43, 150 – 163, 260 – 273, 364 – 373.