• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dychová plechová hudba

dychová plechová hudba

dychová plechová hudba 800 589 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dychová plechová hudba

hudobné združenie, v ktorom spolupôsobia len dychové nástroje, niekedy tiež so zvonkohrou a bubnom (veľkým a malým). Podľa počtu hráčov, zúčastnených nástrojov a funkcie rozlišujeme typy:
a) tradičná malá dedinská dychovka, ktorá mala 6 – 8 hráčov, s b-klarinetmi, b-krídlovkou, es-trubkou, tenorovým rohom, basovou túbou a veľkým bubnom. Hrali naspamäť a ľudové piesne „do tanca“ jednoducho upravili pre dychové harmónie;
b) stredne veľká dychová hudba do 12 hráčov, v ktorej predtým uvedené nástroje, ako klarinety a krídlovky, boli spravidla zdvojené, pridané es-klarinety, baryton a basová trubka. Takéto boli dedinské, ale aj malomestské dychovky, ktoré boli organizované pri hasičských zboroch, v bani, pri závodoch a pri kostole. Ich funkciou bolo hrať pri všetkých spolkových a slávnostných spoločenských podujatiach, vrátane tancov módnejšieho poľkového a valčíkového repertoáru, a to aj spolu so spevákmi;
c) veľká dychovka, ktorá je označovaná vznikom, pôvodom a funkciou ako vojenská dychovka. Má 20 – 30 členné obsadenie, pribudli nástroje ako pikola, flauta, trombóny, eufónium, tenorové rohy, veľká tuba a ďalšie. Funkcia tejto hudby bola pochodová, slávnostná a tanečná.
Pôvod dychových hudieb je v 16. storočí po vzostupe drevených a plechových nástrojov. Dedinskí muzikanti, vojenskí vyslúžilci vytvárali postupne od polovice 19. storočia dychovky, ktoré najmä na západnom Slovensku pod vplyvom rakúskych a moravsko-českých hudieb našli úspešné repertoárové vzory, ale do svojho repertoáru preniesli aj podstatnú časť slovenských ľudových a tanečných piesní.

Mariánska májová púť. Marianka (okr. Malacky). Vedecký archív ÚEt SAV. Foto S. Kovačevičová 1971.
Mariánska májová púť. Marianka (okr. Malacky). Vedecký archív ÚEt SAV. Foto S. Kovačevičová 1971.

AutorOskár Elschek

Literatúra

Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 254-256.