basa

basa

basa 800 1346 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

basa

najhlbšie ladený sláčikový nástroj, kontrabas, ktorý je súčasťou viacčlennej slovenskej ľudovej muziky. Rezonančný korpus basy s vrchnou a spodnou doskou má dĺžku do 100 cm, šírku 50 cm a výšku 30 cm. Krk a hmatník sú dlhé do 100 cm. Hlava nástroja, slimák, sa zužuje do žľabu (kolíčková skrinka), v ktorom sú umiestnené štyri napínacie kolíky – kľúče pre struny. Súčasťou nástroja je krátky, tvrdý, vysoko klenutý sláčik z konskej srsti. Okrem štandardných basových nástrojov sa používajú kratšie a ploché nástroje s označením malá basa, kôrová basa, basička, ktoré sa rozmermi blížia k violončelu. Ľudovo vyrábané nástroje sú variabilnejšie a vyžľabčené, nemajú luby. Na severnom a severovýchodnom Slovensku (Orava, Kysuce, Liptov) sa používajú kratšie a menšie nástroje, v ostatných regiónoch veľké basy. Štyri struny sú naladené do E A d g, menšie nástroje sa uspokojujú s tromi alebo s dvomi strunami (g d). Basa vytvára najhlbšími tónmi harmonický základ muzík, určuje základný rytmus a je koordinovaná s prízvukovaným ťahom sláčika 1-2 kontier. Tóny basy sú vždy na hlavných prízvučných dobách piesne; melódia a harmonický sprievod vytvárajú rytmicky paralelne vedené alebo synkopické pásmo, ktoré je základom rytmiky ľudových tancov. Basa sa drží ľavou rukou za krk nástroja, ktorá sa pohybuje tak, aby prsty mohli skrátiť struny pri hre na hmatníku. Pravá ruka ťahá sláčik.

Typy basy. Foto T. Szabó. Archív ÚEt SAV (reprodukcia).
Typy basy. Foto T. Szabó. Archív ÚEt SAV (reprodukcia).

AutorOskár Elschek

Pozri aj
Literatúra

Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 103-106, 112-114.

Preskočiť na obsah