• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

liečebné prostriedky

liečebné prostriedky

liečebné prostriedky 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

liečebné prostriedky

prostriedky na obnovenie zdravia. V tradičnom liečení sa používali na základe praktických racionálnych skúseností i podľa iracionálnych predstáv o ich pôsobení. Výber prostriedkov (živočíšnych, rastlinných a nerastných), liečiv, závisel od príčiny choroby a použitých liečebných praktík. Mnohé boli aj prostriedkami na ochranu zdravia. Viera v magickú silu sa okrem nich vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa magických princípov: napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara-prvorodenca, papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí musela byť od Rómky. Pri liečebných praktikách sa používali aj sväteniny (voda, krieda, kúsok kňazskej štóly). Magické prostriedky mali pôsobiť na chorobu v negatívnom zmysle (vlastný výkal na lišaj a podobne). Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí, medvedí tuk samostatne i ako základ hojivých mastí, živé a mŕtve zvieratá, ich kosti, mäso, krv, koža, vajcia, med, mlieko a podobne. Špeciálne použitie mali ľudské a zvieracie výkaly. Použitie nerastných liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, zeme (napríklad po údere bleskom zakopali človeka do hliny, aby blesk vytiahla) i z racionálnych názorov. Liečivá pripravoval zväčša sám liečiteľ alebo suroviny získaval od iných osôb, v lekárni, od olejkárov. Ich sortiment obsahoval 20–40 druhov liečiv, najmä oleje (balzam), masti (najmä z jazvečieho a medvedieho sadla), kamenné mlieko (rozriedený prach z kvapľov) a iné. Aby pôsobili, nesmeli sa podľa tradičných názorov klásť na stôl a nesmelo sa za ne ďakovať.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.
Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.