hostec

hostec

hostec 418 648 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hostec

  1. (goštec, hoscák) – podľa tradičných názorov choroba prejavujúca sa vyrážkami, chrastami, lišajom, vznikom chumáča vlasov na zátylku, ktorý bolo zakázané odstrihnúť, karpavými bolestivými očami, zapuchnutím tváre, lámkou. Podľa najstaršej predstavy uvedené príznaky spôsobil démon uhostený v tele, podráždený ostrým jedlom, strihaním vlasov pri nove mesiaca, prievanom. Hostec mohlo spôsobiť aj urieknutie. Hostec liečili zariekaním, umývaním v odvaroch rastlín, v potoku na Veľký piatok alebo v hostečných studničkách. Chorí tam nechávali časti odevu alebo mince ako obetinu za uzdravenie;
  2. (melia, omelo) – označenie rastliny imelo biele (Viscum album L.). Cudzopasná rastlina, podľa tradičných predstáv uhostená na konároch stromov, bola pre celoročne zelenú farbu považovaná za čarovnú. Dotyk s ňou v období zimného slnovratu prinášal šťastie, plodnosť, chránil ľudí a zvieratá pred čarami. Z plodov imela sa varilo lepidlo na chytanie vtákov i múch.

Imelo, ktoré bolo už podľa pohanských predstáv magickou rastlinou, pretrvalo ako symbol šťastia vo vianočnom období. Pohľadnica z roku 1947 zo súkromnej zbierky Petra Holbu z Levíc
Imelo, ktoré bolo už podľa pohanských predstáv magickou rastlinou, pretrvalo ako symbol šťastia vo vianočnom období. Pohľadnica z roku 1947 zo súkromnej zbierky Petra Holbu z Levíc

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Čajánková, E.: Liečenie. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 483-487.
Bednárik, R.: Ľudová výroba lepu. (Z imela v Novom Meste nad Váhom). In: Slovenský národopis, roč. 16, 1968, 122.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.

Preskočiť na obsah