• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

sväteniny

sväteniny

sväteniny 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

sväteniny

rituály v katolíckej cirkvi, ktoré majú veriaceho pripraviť na následné prijatie milosti od Boha v siedmich hlavných rituáloch (sviatostiach). Delia sa na požehnania (osôb, predmetov a miest), zasvätenia (požehnania osôb za účelom dlhodobejšej alebo trvalej cirkevnej služby) a exorcizmy (malý exorcizmus vykonáva každý kňaz pri krste; veľký exorcizmus môže vykonávať iba biskupom špeciálne určený kňaz). Rituál vykonáva väčšinou vysvätená osoba (diakon, kňaz, biskup) a skladá sa z predpísanej modlitby, vykonania posvätného znaku (urobenie znaku kríža alebo položenie ruky) a pokropenia posvätenou vodou. Niektoré sväteniny privátneho charakteru môžu vykonať aj laici (nekňazi): urobenie znaku kríža na čele dieťaťa jeho rodičom, alebo modlitba pred a po jedle. V ľudovom kresťanstve sa posväteným predmetom a miestam pripisuje magický a ochranný účinok, aj keď oficiálne kresťanské učenie akúkoľvek magickosť týchto úkonov, predmetov alebo miest popiera a zdôrazňuje význam požehnania pre človeka, ktorý sväteninu prijíma. V tradičnej kultúre Slovenska sa posvätené predmety s pripísaným magickým účinkom využívali ako ochranný i liečebný prostriedok (napríklad posvätené bahniatka zastrčené za stropným trámom, sviečka požehnaná na sviatok Hromníc a zapálená počas búrky na ochranu domu i ľudí; okurovanie posvätenými bylinkami pri zimnici, horúčke a podobne).

AutorRoman Kečka

Literatúra

Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. II. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1974, 247, 281, 283.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 122.