suchoty

suchoty

suchoty 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

suchoty

(tubera, suchotiny, prička, súška, suchá nemoc)
nákazlivá choroba zasahujúca najmä pľúca; tuberkulóza. Za príčinu choroby bola považovaná zlá výživa, prechladnutie, vdýchnutá srsť, vlhké a prašné prostredie, vred na pľúcach, porobenie, v Gemeri i porušenie zákazu vetrať vonku periny pred rozvitím sa lístia stromov. Tradičná medicína rozlišovala ľahké suchoty, liečené pitím vlastného moču, a ťažké suchoty spojené s vykašliavaním krvi. Liečili sa zariekaním, naparovaním nad alebo kúpaním v odvare z mladých výhonkov ihličín, natieraním hrude masťou zo psa, hada, jazveca, pitím kozieho mlieka i odvarov z liečivých rastlín. Ak na to boli podmienky, chorého – predovšetkým deti – poslali v lete na salaš. Tam sa parili nad horúcou žinčicou a konzumovali ovčie maslo. V širšom význame suchotami nazývali všetky choroby (napríklad aj priesť), prejavujúce sa schnutím (chudnutím) človeka.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.