zimnica

zimnica

zimnica 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zimnica

triaška a pocit silného chladu pri horúčke. Hoci je prejavom viacerých chorôb, v tradičných názoroch bola považovaná za samostatnú chorobu. Jej príčinou mohlo byť porobenie, urieknutie, prechladnutie, horúčava, zlá krv. V tradičnej medicíne existovala predstava o deväťdesiatich deviatich druhoch zimníc: tretiačka, štvrtáčka ( zimnica opakujúca sa každý tretí, štvrtý deň), horúca zimnica (hatmaza), mliečna zimnica (u žien po pôrode pri tvorbe mlieka). Frizlovou zimnicou nazývali osýpky. Ak si zimnicu predstavovali ako bytosť, z tela ju vyháňali okurovaním zelinami, zariekaním. Alebo chorobu prenášali na iného tvora: žabe dali na chrbát zväzok handričiek z odevu chorého alebo niť z jeho šiat uviazali psovi na krk. Za čarovný liek na zimnicu bol považovaný prach z rohu jednorožca. Racionálny základ malo liečenie zimnice prikladaním obkladov, studených zábalov i podávanie odvarov z liečivých rastlín.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.
Řehoř, M.: Nemoci a léky na Slovensku. In: Český lid, roč. 22, 1913, 197-198.