porobenie

porobenie

porobenie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

porobenie

(poslúženie, preškodenie, povraženie, začarovanie)
činnosť vychádzajúca z mágie, ktorou chcel subjekt negatívne pôsobiť na objekt s cieľom vyvolať chorobu a smrť, poškodiť, zničiť protivníka, rozdeliť mladomanželov, privolať ich neplodnosť a podobne. Porábali častejšie ženy (bohyňa, striga, bobona, vražkyňa) ako muži (bačovia, pastieri). Na porobenie slúžila symbolická podoba adresáta (na Kysuciach slamená figúrka zavesená v komíne, predstavujúca toho, kto mal schnúť tak ako ona) alebo predmet, s ktorým bol v kontakte (hlina z jeho šľapají zakopaná v hrnci do trasoviska mu mala privodiť trasenie tela). Porábalo sa i magicky účinnou látkou (napríklad odvar zo slepých psov a kostí umrlca) a prostredníctvom zaklínania. Postihnutého porobením okurovali zubom mŕtveho, zelinami, pil odvar zo semien orlíčka. Nad dvere mu zavesili černobyľ alebo steny domu natreli krvou čierneho psa.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.
Šmajda, M.: Poverečné spôsoby liečenia a zaklínania v ukrajinských obciach severovýchodného Slovenska. In: Nové obzory, roč. 13, 1971, 341-360.
Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402.

Preskočiť na obsah