slintačka

slintačka

slintačka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

slintačka

(hnilec, pleseň, rapavka, zabre, žaba, žiabre)
ochorenia ústnej dutiny, prejavujúce sa svetlými fľakmi, slinením, zväčšením uzlín na krku. Podľa tradičných názorov ju vyvolávala špina z predmetov, ktoré dieťa cmúľalo. Podľa inej predstavy bola príčinou žaba sediaca pod bradou. V Gemeri a na Horehroní ju vyháňali zariekaním, na postihnuté miesta pritláčali kamienok z potoka, ktorý potom hodili späť. Alebo striedavo pichali nožom do postihnutého miesta a do kôry stromu, do hnoja a chorobu v zariekaní posielali za kôru jablone, slivky, vŕby alebo do hnoja. V Honte chorobu z úst stierali chvostom mačky, na Zamagurí smeťami spod prahu, na ktorom sedela žaba. Na Horehroní ju stierali červeným súknom alebo to matka dieťaťa robila spodnou sukňou hovoriac Čím som ťa rodila, s tým ťa hojím! Chorobu liečili i výplachmi úst odvarom z listov lipy, šťavou z vranieho oka, zasýpaním soľou.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.
Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
Zajonc, J.: Niektoré poznatky z výskumu tradičnej ľudovej medicíny v severovýchodnom Gemeri. In: Obzor Gemera, roč. 21, 1990, č. 3, 126-128.