prvotiny

prvotiny

prvotiny 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

prvotiny

prvé zvieratá z chovu; prvé plody, prvé produkty. Podľa poverových predstáv sa obetovali ako uzmierovacie dary prírodným silám. Obetovanie prvotín má predkresťanský pôvod a súvisí s mágiou počiatku. Neskoršieho dáta sú predstavy, že prvé plody nemal užívať vlastník, lebo prinášali neúspech v ďalšom chove, pestovaní. Napríklad na severnom a južnom Slovensku prvé vajce od mládky zahodili, na Pohroní prvé teľa od prvôstky predali, na Záhorí prvé húsa či kurča hodili psovi, mačke, alebo ho darovali; prvé maslo dali žobrákovi; vo vinárskych oblastiach prvý pohár vína z novej úrody vyliali na zem.

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Feglová, V.: Roľnícke obyčaje. Obetiny. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 80, mapa 23.