cholera

cholera

cholera 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cholera

(korela)
epidemická črevná choroba, prejavujúca sa hnačkami a zvracaním. Na Slovensku sa prvý raz objavila v rokoch 1831 – 1832. Podľa tradičných predstáv ju vyvolával zlý duch alebo to bola žena v bielej plachte, ktorá brala ľudí. Chorobu chápali aj ako boží trest za hriešny život. Ochranou bola rozkrojená cibuľa zavesená nad vchodom do domu, odvar z archangeliky, medovky i plody jalovca. Fajčiari si ich pridávali do tabaku. Choleru malo zastaviť pochovávanie jej obetí dolu tvárou alebo po dvoch do jednej rakvy. V juhozápadnom Tekove oboranie chotára obce pluhom, ktorý ťahalo dvanásť nahých dievčat. Liečenie cholery bolo pod dohľadom štátu. Obežníky, vydávané orgánmi verejnej hygieny, obsahovali príkazy vetrať a parami octu vydymovať miestnosti, pravidelne a striedmo sa stravovať a podobne. Roznášaniu cholery mali brániť očistné stanice na okrajoch miest i dezinfekcia studní.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Rippa, B. K.: K histórii medicíny na Slovensku. Bratislava 1956.
Duka, N.: Cholera v Bratislave. In: Vlastivedný časopis, roč. 20, 1971, č. 4, 178-181.

Preskočiť na obsah