magické prostriedky

magické prostriedky

magické prostriedky 800 859 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické prostriedky

prostriedky používané v praktikách, pri ktorých sa má cieľ dosiahnuť uplatnením princípov mágie. Môžu nimi byť ľudia, zvieratá, predmety, rastliny, nerasty a biologické látky, ale aj pohyby, gestá či reč. Na to, aby sa aktivizovala potenciálna magická moc a účinnosť prostriedkov, sú potrebné presne určené okolnosti, situácia a spôsob. V domácom hospodárstve inak bežne používaná sekera sa stala magickým prostriedkom, keď ju položili šestonedieľke pod posteľ na ochranu pre zlými silami alebo ostrím hore vyložili na dvor počas búrky, aby ľadovec nezničil úrodu; potom sa opäť využívala na pôvodný účel. Slovo lužeš (klameš) sa mohlo stať liečebným magickým prostriedkom, ak ho človek povedal osobe, ktorá na otázku, čo má na oku, odpovedala, že jačmeň. Vyskakovanie žien na fašiangy bolo magickým prostriedkom zabezpečenia vysokého rastu ľanu; odmietavé gesto pri liečebnej procedúre malo zahnať bradavice a podobne.

Počas štedrovečerného stolovania boli niektoré, v hospodárstve a domácnosti inak bežne používané predmety využité ako magické prostriedky na zabezpečenie zdravia, súdržnosti či bohatstva rodiny. Papín (okr. Humenné), 20. storočie. Prevzaté z: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 77
Počas štedrovečerného stolovania boli niektoré, v hospodárstve a domácnosti inak bežne používané predmety využité ako magické prostriedky na zabezpečenie zdravia, súdržnosti či bohatstva rodiny. Papín (okr. Humenné), 20. storočie. Prevzaté z: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 77

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V.: Čas radosti veselosti. Bratislava 1991, 15.

Preskočiť na obsah