živé vlasy

živé vlasy

živé vlasy 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

živé vlasy

pravdepodobne vlákna hnisu, považované za oživené vlasy, ktoré podľa tradičných predstáv zapríčiňovali niektoré choroby. Živé vlasy boli považované za sídlo démona, ktorý spôsoboval nepokoj dieťaťa už od narodenia. V Tekove vyháňali živé vlasy z tela dieťaťa pri jeho kúpaní mätou, ktorú vložili do vody. Rovnaký význam mal štubrík (saturejka záhradná), ktorý po umytí položili dieťaťu na pupok. Živé vlasy sa zachytili na rastline a tým odišla aj choroba. Ak boli živé vlasy v rane, zasýpali ich medenými pilinami alebo ich vyháňali šťavou z nezrelých orechov. Podľa receptu z 18. storočia ich natierali kuracím trusom zmiešaným s medom. V očiach sa živé vlasy objavovali pri zápaloch. V obci Dobrá Niva nazývali živými vlasmi aj riasy, ktoré rástli smerom do oka. Na ich vyberanie sa špecializovala jedna z miestnych liečiteliek.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Čižmář, J.: Lidové lékařství v Československu 2. Praha 1946.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.
Watzka, J.: Zbierka ľudových lekárskych receptov. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1971, č. 2, 309-320.