maska

maska

maska 800 809 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

maska

plastické zobrazenie tváre alebo hlavy ľudskej, zvieracej, mytologickej či démonickej bytosti. Ak je doplnená kostýmom zahaľujúcim postavu, označuje sa ako maškara. Doklady o maskách sú z mladšieho paleolitu a neolitu v spojitosti s lovom a náboženskými obradmi, neskôr s pohrebom, od staroveku sú doložené divadelné a komediálne masky. Na Slovensku sa využívali v období okolo zimného slnovratu ako ochrana pred pôsobením zlých síl, v novoročí a na fašiangy so zámerom privodiť prosperitu, poistiť úrodu, plodnosť hospodárskych zvierat aj ľudí. Masky môžu byť zvieracie (turoň, koza, koník) a ľudské, niektoré majú zvieracie i ľudské črty (čert). Zábavné masky sa používali na svadbách, priadkach, zabíjačkách a vo fašiangových hrách. Masky vo vianočných obchôdzkach a v hre o svätej Dorote umožňovali divadelnú premenu. Obradové masky mlčali, mali démonický vzhľad, zhotovené boli z matérie magického významu (slama, kožušina), alebo takýto predmet niesli (bábka dieťaťa, ražeň). Vykonávali magický úkon (skákanie, pováľanie sa, erotické gestá), alebo sa magický účinok dosiahol kontaktom s nimi (pri tanci, obdarúvaní). Najrozšírenejšie boli masky slamené a z obrátenej kožušiny – medveď a dedo (namiesto kukly máva aj kožušinovú náličnicu, alebo je začiernená a dotvorená konopnými fúzami). Komediálne postavy dedov, báb, žien s chlapom v koši na chrbte, preobliekanie mužov za ženy a naopak, za prespanky s deťmi, ľahké alebo hrubé ženy či za svadobný pár často využívali erotickú symboliku. Strašidelné masky, ktoré v zmysle ochrannej mágie mali mať odpudzujúci vzhľad, zobrazovali väčšinou démonické bytosti. Masky sa dnes používajú vo fašiangových sprievodoch a na maškarných báloch. V prostredí obyvateľov evanjelického augsburského vyznania sa masky nevyskytujú, táto cirkev ich jednoznačne zakazovala.

Maska Lucia z regiónu Hont, 80. roky 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Autor neznámy
Maska Lucia z regiónu Hont, 80. roky 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Autor neznámy

AutorDaniel Luther

Literatúra

Slivka, M.: Ľudové masky. Bratislava 1990.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D. (ed.): Masky v ľudovej kultúre. Zborník k Antológii východoslovenského folklóru. Bratislava 1998.

Preskočiť na obsah