• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš 622 852 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Mikuláš

(Mikolaj–reporez, 6. december)
svätec, patrón rybárov, lodníkov, pastierov, zlatníkov, dospelých dievčat, detí, študentov, obchodníkov. Biskup v 4. storočí v Myre (Malá Ázia). Zobrazovaný býva v biskupskom rúchu, jeho znakmi sú zlaté gule, nádoby s peniazmi, kaďa s troma deťmi. V tradičnej kultúre jeden zo stridžích dní, obchôdzky s Mikulášom sem prenikli z mestského prostredia na rozhraní 19. a 20. storočia a nahradili staršie formy masiek. Napríklad v Rybanoch začiatkom 20. storočia chodila skupina troch masiek – koza, chlap obkrútený povrieslami a chlap so ženskou figurínou na chrbte. V 30. rokoch už skupina mládencov oblečených do biskupských šiat, inokedy len do prevráteného kožucha s maskou na tvári, vodiaci čerta na reťazi. V Honte chodili masky (gazda s medveďom) len na priadky, dievčatá za žartovné modlitby k Mikulášovi dostali cukríky. Na Orave chodil Mikuláš v sprievode slamenej masky a niekoľkých čertov. Mestský vzor obdarovania detí sa vo všeobecnosti rozšíril v medzivojnovom období 20. storočia. Obchôdzka sa skladala zo vstupu a úvodnej formuly, preskúšania detí zo znalosti modlenia, trestov a obdarovania. Kde sa nerozšírila alebo zanikla, dostávali deti v noci darčeky do topánok, do okna. V 80. rokoch 20. storočia sa sprievody masiek obnovili v mestách i na dedinách ako ozvláštňujúci, zábavný a zároveň strach naháňajúci prvok. Obdarovanie detí na Mikuláša je všeobecne rozšírený obyčaj. S týmto dňom sa na východnom Slovensku viazali veštby vydaja (hádzanie kukurice do okien, volanie do studní), masky (strašky), do dverí domov sa hádzali hrnce s popolom na ochranu. Pranostiky na Mikuláša sledujú počasie a predpovedajú úrodu: Keď na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. Názov sviatku Mikola–reporez u Rusínov poukazuje na agrotechnický termín rezania repy.

Obchôdzka Mikuláša a čertov. Nová Ves nad Žitavou (okr. Nitra), 1988. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová
Obchôdzka Mikuláša a čertov. Nová Ves nad Žitavou (okr. Nitra), 1988. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 34-37.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.