• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pohreb

pohreb

pohreb 800 511 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pohreb

komplex obradov, zvykov a úkonov vykonávaných v súvislosti so smrťou a pochovaním mŕtveho od konštatovania smrti do skončenia karu. Súčasťou tradičného pohrebu v minulosti bolo obriadenie, oblečenie mŕtveho, zhotovenie truhly, uloženie a vystrojenie do truhly, zvonenie, prerušenie prác v dome a okolí, obradné oplakávanie, stráženie (nočné bdenie pri mŕtvom), príprava jamy na cintoríne, úprava hrobu a vlastný pohrebný obrad v užšom zmysle (uzavretie a vynesenie truhly, cesta na cintorín, cirkevný obrad, uloženie pozostatkov do zeme a úkony pozostalých po návrate z cintorína). Do komplexu pohrebu v širšom zmysle patrí aj kar, úkony na počesť mŕtveho pri spomienkových dňoch, starostlivosť o hrob, cintorín, jeho navštevovanie, udržiavanie pamiatky zosnulého a názory na posmrtný život vôbec. Cieľom správneho vykonania pohrebu bolo dosiahnuť uspokojenie duše, jej zmierenie s odchodom spomedzi živých na nové miesto, do záhrobia, kde má žiť posmrtným životom. S pohrebom a pochovávaním sa spájal celý rad predstáv, magických úkonov a záväzných spôsobov správania spojených s jednotlivými fázami pohrebu. Cirkevný pohrebný obrad sa u prevažujúceho rímskokatolíckeho obyvateľstva konal vo dvore, pred kostolom alebo na cintoríne, až po r. 1945 aj v kostole. Truhlu s mŕtvym prenášali väčšinou na pleciach, nie na márach, pri väčšej vzdialenosti na voze, niekde aj v lete na saniach. Po pohrebe sa spravidla v dome nebohého konal kar. Cirkevný pohreb bol odopretý tým, ktorí sa vlastnou vinou vylúčili z cirkevného spoločenstva, samovrahom, nevercom, kacírom, duelantom a podobne, ak pred smrťou nestačili prejaviť ľútosť. Od roku 1990 je občiansky pohreb rovnoprávny s cirkevným. V poslednom období u všetkých vierovyznaní vzrástol význam cirkevných pohrebných obradov.

Pohreb. Vyšná Boca (okr. Liptovský Mikuláš), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Botík
Pohreb. Vyšná Boca (okr. Liptovský Mikuláš), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Botík

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Botík J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001.
Chorváthová, Ľ.: Smrť. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 74, mapy 17-24.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 266-274.