• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

magické úkony

magické úkony

magické úkony 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické úkony

činnosti vykonávané na princípe mágie so zámerom ovplyvniť zdravie, osobný, rodinný, hospodársky život a prírodu. Tvorili podstatnú zložku čarov, obradov, liečebných praktík a veštieb. Používali sa pri nich magické prostriedky získané presne určeným spôsobom a na určenom mieste, spravidla sa dodržiaval presný čas (určitá fáza mesiaca, prvé jarné hrmenie a iné) i miesto realizácie (napríklad tam, kde slnko nezasvieti, na prahu domu). V rámci jednej skupiny týchto úkonov sa očakávaný výsledok dosiahol bez uškodenia inej osobe: aby sa privolal dážď, museli dievčatá nabrať do úst vodu, prekročiť tri potoky a vodu vypustiť na žeravé uhlíky (Gemer). V druhej skupine sa cieľ dosiahol na úkor iných: aby gazdiná preniesla časť znášky vajec cudzích sliepok na vlastné, vložila na Štedrý večer do kurína triesky z dreva nazbierané v cudzom dvore pri kláte. Pri úkonoch zameraných na liečenie mali významnú úlohu magické čísla a presne určený spôsob správania, napríklad prežehnávanie sa, modlenie či mlčanie: pri liečení urieknutého dieťaťa žena hádzala pri ňom žeravé uhlíky do nádoby s vodou, rátala od desiatich nazad do jednej, pomodlila sa otčenáš, potom uhlenkovou vodou dieťa umyla na čele a niekoľko kvapiek mu nakvapkala do úst (juhozápadné Slovensko).

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Kosová, M.: Magické usmrcovanie protivníka na diaľku. (Rozbor úkonu imitačnej mágie.) In: Slovenský národopis, roč. 21, 1973, 513-533.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Václavík, A.: Podunajská dedina v Československu. Bratislava 1925, 264.