• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Barbora

Barbora

Barbora 720 725 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Barbora

1. (4. december) svätica, patrónka baníkov, delostrelcov, zajatcov, prachárov, hasičov, hutníkov, kamenárov, hrobárov, zvonárov; ochrankyňa pred búrkou, morom a horúčkou. Podľa kresťanskej legendy pochádzala z Nikodémie, tajne prijala vieru a zomrela rukou vlastného otca v 3. storočí. Jej atribútmi na zobrazeniach sú: veža s tromi oknami, niekedy kalich a hostia, pávie pero. Na jej deň sa v stredoslovenských banských oblastiach konali slávnostné sprievody a omša s oferou; baníci jej prejavovali úctu pred každým sfáraním a po vyfáraní. V tradičnej roľníckej kultúre sa deň Barbory chápal ako jeden zo stridžích dní – platil zákaz ranných návštev žien, pradenia, šitia, párania peria. V okolí Nitry, Trenčína, Topoľčian chodili po domoch (alebo tam, kde boli priadky) maskované postavy Barboriek v bielych šatách so zastretou alebo pomúčenou tvárou, symbolicky zametali príbytok husím krídlom, štetkou, metlou. Na Starej Turej behali po cestách a náhodných pocestných šibali prútmi a zamazali sadzami. Na Považí (kde bola Barbora považovaná aj za ochrankyňu ženských prác a slobodných dievčat) bili na priadkach mládencov varechami a tancovali. Dievčatá dávali do vody púčkovať halúzky z ovocných stromov (barborky). Ak do Štedrého dňa vykvitli, veštilo to vydaj, lásku. Na Horehroní chodili malí chlapci vinšovať s oceľou. K Barbore sa viaže pranostika: Svätá Barbora ťahá sane do dvora;
2. názov pre jaternicu;
3. barborka – označenie basy.

Barbory s husími krídlami v rukách so zahalenou tvárou a dedo pri obchôdzke. Dolná Súča (okr. Trenčín), 1963. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Podolák
Barbory s husími krídlami v rukách so zahalenou tvárou a dedo pri obchôdzke. Dolná Súča (okr. Trenčín), 1963. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Podolák

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 33-34.
Horváthová, E.: Tradičné prejavy duchovnej kultúry. In: Stará Turá. Zost. J. Michálek. Bratislava 1983, 164.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 132.