• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

černokňažník

černokňažník

černokňažník 469 681 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

černokňažník

(čarnoknižník, černokrižník, chmurnik, planetnik, veterník)
mužská démonická bytosť, ktorá podľa poverových predstáv riadila a ovládala prírodné živly a ovplyvňovala počasie. Najčastejšie mal podobu čierneho mnícha v dlhom rúchu, ktorá sa zachovala aj v rozprávkach. V oblasti Kysúc a Trenčína ho nazývali černokrižník a popisovali ho ako mladého chudého človeka s krížom cez nos a širokým klobúkom. Na Zamagurí a na Spiši bol známy ako planetnik, chmurnik, chmarnik a mal vzhľad chudého muža v dlhom dotrhanom plášti. Jedol len vajcia od čiernej sliepky a pil mlieko iba od čiernej kravy alebo kozy. Dom, v ktorom ho takto obdarovali, bol chránený pred bleskom a pomstil sa tým, ktorí ho odmietli počastovať, alebo ho oklamali. Lietal v oblakoch na drakovi (šarkanovi), s pomocou ktorého ovládal ťažké mraky, zmrazoval vodu a vyvolával búrku a krupobitie. Úcta k démonom vetra a oblačným javom je všeobecne rozšírená a siaha do najstarších období. V poverových poviedkach vie černokňažník okrem lietania v povetrí a čarovania tiež hľadať poklady a vzácne rudy v zemi.

Černokňažník v ilustrácii k rovnomennej rozprávke v zbierke P. Dobšinského. Prevzaté z Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Bratislava 1958, 212
Černokňažník v ilustrácii k rovnomennej rozprávke v zbierke P. Dobšinského. Prevzaté z Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Bratislava 1958, 212

AutorTatiana Cibulová

Literatúra

Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.
Socháň, P.: Čo si slovenský ľud o vetre rozpráva. Rozličné druhy vetrov. In: Kalendár Slovenskej ligy, roč. 9, 1934, 99-108.
Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 294.