• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

fašiangové obchôdzky

fašiangové obchôdzky

fašiangové obchôdzky 800 585 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

fašiangové obchôdzky

tradíciou regulované obchádzanie krojovaných, kostýmovaných a maskovaných skupín od domu k domu v posledných dňoch fašiangov, spojené s vinšovaním a tancovaním obradových tancov: na konope alebo na ľan (s dvíhaním tanečníc do výšky), mládenecké tance s ražňom, reťazové tance s palicami (pod paličky, resp. pod šable), obručami (debnársky tanec), verbunkový tanec Turkov, ale aj všedné párové tance so všetkými ženami navštíveného domu. Osobité sú sprievody s Turoňom, Chriapou alebo kozou, medveďom, koníkom, slameníkom, Bakusom, ďalej skupinky klátnikov (koní ťahajúcich klát), zvončiarov, svadobníkov, ako aj sprievody rozmanitých maškár. Zobrazovali zamestnania (sudca, notár, farár, žid-obchodník, horár, vojak, mäsiar, miškár, kováč), neobvyklé postavy (kurva-kurváč, žobrák, cigánka-veštica, lacný Jožko) i exotické etniká a rasy (Turek, Arab, Ind, černoch). Fašiangovníkom sa ponúka prípitok, tradičné pečivo, vajíčka do košíka (spolu s peniazmi), slanina a klobása (napichnú na ražeň) – ako odmena za prianie dobrej úrody, zdravia, šťastia. Na oplátku obvykle pripravujú pre obec tanečnú zábavu.

Skupina s Turoňom. Zborov nad Bystricou (okr. Čadca), 70. roky 20. storočia. Foto T. Szabó.
Skupina s Turoňom. Zborov nad Bystricou (okr. Čadca), 70. roky 20. storočia. Foto T. Szabó.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Dúžek, S.: Ľudové tance vo fašiangových obyčajoch na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, Ľudové, hudobné a tanečné zvykoslovie. Bratislava 1989, 173 a nasl.
Luther, D.: Projekcia človeka vo fašiangových hrách. In: Slovenský národopis, 42, 1994, 4, 428-443.