karneval

karneval

karneval 800 535 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

karneval

  1. v rímskokatolíckom svete sprievod a zábava v maskách pred jarným pôstom. Názov pochádza z latinského výrazu carne vale alebo talianskeho carne levare – zanechať alebo odoprieť si mäso. Na Slovensku je najrozšírenejší názov fašiangy;
  2. zábava maškár vo fašiangovom období.

U nás sa karnevalová kultúra šírila z nemeckého a talianskeho prostredia prostredníctvom šľachtickej a meštianskej vrstvy. Predstavujú ju maškarné plesy, bály a tanečné zábavy. Bývali aj tematicky určené (Pyžamový bál, Ples bláznivej lode). Karnevalové masky neboli viazané tradíciou a podstatné bolo iba prezlečenie, premena na inú postavu. V poslednom období sú rozšírené detské karnevaly.

Fašiangový maškarný ples, Bratislava. Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1990.
Fašiangový maškarný ples, Bratislava. Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1990.

AutorDaniel Luther

Pozri aj
Literatúra

---

Preskočiť na obsah