ochranná mágia

ochranná mágia

ochranná mágia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ochranná mágia

odborné označenie zákazov a praktík cielených na ochranu pred zlými silami, chorobami, prírodnými živlami a nešťastím, tiež apotropajná mágia. Podľa tradičných predstáv na Slovensku platila časť ochranných zákazov len v určitých termínoch (na Valenta – Valentín, 14. február – sa nesmelo priasť ani píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty), iné boli vymedzené pre konkrétne životné situácie: budúca matka sa nemala zadívať na Mesiac, lebo dieťa by sa narodilo so škvrnou v oku; od nepokrsteného dieťaťa matka nesmela odísť, aby ho nevymenila striga a podobne. Aktívnymi formami magickej ochrany bolo používanie ochranných predmetov a znakov, zariekaní a modlitieb. Praktiky sa tradíciou uchovávali v rodinných obyčajoch (pri ochrane gravidnej ženy, šestonedieľky, dojčaťa, nevesty, ale najmä pri úmrtí) i obyčajoch výročných (na Bielu sobotu pri zvonení nabrali v potoku proti prúdu na tri načrenia vodu a vykropili dom a jeho okolie, čo mal byť preventívny prostriedok proti povodni a požiaru), pri rozličných pracovných činnostiach (napríklad okurovaním košiara pred začatím sezóny pasenie oviec) i v konkrétnych životných situáciách (napríklad pri rozhovore o chorobe sa nepovedalo jej meno, ale formula bodaj by spala).

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 231-263.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: J. Michálek a kol. Ľud hornádskej doliny. Košice 1989, 275.

Preskočiť na obsah