• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

ochranná mágia

ochranná mágia

ochranná mágia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ochranná mágia

odborné označenie zákazov a praktík cielených na ochranu pred zlými silami, chorobami, prírodnými živlami a nešťastím, tiež apotropajná mágia. Podľa tradičných predstáv na Slovensku platila časť ochranných zákazov len v určitých termínoch (na Valenta – Valentín, 14. február – sa nesmelo priasť ani píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty), iné boli vymedzené pre konkrétne životné situácie: budúca matka sa nemala zadívať na Mesiac, lebo dieťa by sa narodilo so škvrnou v oku; od nepokrsteného dieťaťa matka nesmela odísť, aby ho nevymenila striga a podobne. Aktívnymi formami magickej ochrany bolo používanie ochranných predmetov a znakov, zariekaní a modlitieb. Praktiky sa tradíciou uchovávali v rodinných obyčajoch (pri ochrane gravidnej ženy, šestonedieľky, dojčaťa, nevesty, ale najmä pri úmrtí) i obyčajoch výročných (na Bielu sobotu pri zvonení nabrali v potoku proti prúdu na tri načrenia vodu a vykropili dom a jeho okolie, čo mal byť preventívny prostriedok proti povodni a požiaru), pri rozličných pracovných činnostiach (napríklad okurovaním košiara pred začatím sezóny pasenie oviec) i v konkrétnych životných situáciách (napríklad pri rozhovore o chorobe sa nepovedalo jej meno, ale formula bodaj by spala).

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 231-263.
Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: J. Michálek a kol. Ľud hornádskej doliny. Košice 1989, 275.