okurovanie

okurovanie

okurovanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

okurovanie

(okiadzanie)
zámerné pôsobenie dymom na osoby, zvieratá alebo veci. Magický ochranný, očistný a liečebný úkon rozšírený vo všetkých kultúrach sveta. Podľa poverových predstáv nad dymom z uhlíkov, ku ktorým sa pridávali rastliny (čistec – Stachys L., tymian – Thymus vulgaris L. a iné), časti z posvätných a posvätených predmetov (triesočky zo stola a prahu domu, smeti z kútov izby, škrupiny z veľkonočných vajíčok, štedrovečerné omrvinky, chlieb, kus kňazskej štóly, posvätené rastliny) chránili ľudí i dom, zvieratá pred zlými silami a vyháňali choroby. Ako ochranný úkon bolo súčasťou obyčajov pri prvej orbe, prvom výhone dobytka; očistný význam malo pri vádzke či vynesení mŕtveho z domu. Ako liečebná praktika sa aplikovalo pri liečení besnoty, epilepsie, ruže, urieknutia, moru, cholery a iných. V racionálnom zmysle sa používalo pri upchatí dýchacích ciest alebo mádre, keď sa vdychoval dym živice alebo ihličia. Vo funkcii očisty ho prevzalo do liturgie aj kresťanstvo (používanie kadidla).

AutorViera Feglová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 301-322.