• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

smeti

smeti

smeti 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

smeti

domáce drobné nečistoty sústredené zametaním podlahy. V magickom zmysle sa považovali za súčasť domácnosti a gazdovstva. Symbolizovali mnohopočetnosť, podľa tradičných predstáv uchovávali prosperitu a šťastie a vyjadrovali pozitívny princíp koncentrácie prvkov do jedného celku. Využívali sa ako prostriedok vo veštbách, liečení i prosperitnej mágii. Napríklad, ak dievčatá chceli prilákať mládencov z rôznych častí dediny na priadky, jedna z nich pozametala smeti do stredu kúdeľnej izby, sadla si na ne a zariekaním privolávala mládencov. Aby sa so smeťami nevymietol blahobyt, nesmeli sa zametať smerom ku dverám alebo vynášať z domu počas pečenia chleba, po západe Slnka, v nedeľu. Dieťa, čo nechcelo spávať, okiadzali na Zamagurí smeťami zo všetkých kútov izby. So smeťami sa viazali aj negatívne predstavy vychádzajúce z princípov mágie podobnosti. Jedným z magických zákazov záväzných pre tehotnú ženu v Honte bolo nenosiť v zástere smeti, aby dieťa nebolo chrastavé.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
Luther, D. (Zost.): Zabudnuté priadky. Bratislava 1999, 53-58.