• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

démon

démon

démon 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

démon

označenie početných dobrých i zlých nadprirodzených bytostí pomáhajúcich alebo prekážajúcich človeku. Viera v nich vyplýva z úsilia objasniť isté javy existenciou duše u ľudí, zvierat, rastlín, vecí, prírodných živlov, chorôb, nešťastia (animizmus). Dediční rodoví, rodinní démoni vznikli z duší predkov, ochrancov rodu (manizmus). Slovania označovali démonov slovom bes, div, diva. Kresťanstvo presadzovalo názor o škodlivosti tejto viery, na Slovensku sa však udržala miestami až do 20. storočia. Človek sa snažil nakloniť si ich zachovávaním príslušných postupov a zákazov, obeťami, čarami, alebo využíval ochranné predmety. Možno ich deliť na: antropomorfné bytosti (víla, svetlonos, černokňažník, trpaslík), niekedy s prvkami zoomorfizmu (vodník, Runa, čert), zoomorfné bytosti (had, lasica, zmok) alebo bytosti, ktoré mohli podoby striedať či stať sa nehmotným duchom.
Ako polodémonov možno označiť:
1. osoby, o ktorých sa verilo, že majú nadprirodzené vlastnosti (striga, bohyňa);
2. škodlivé bytosti (revenant, upír, mora), ktoré bolo treba podľa predstáv predpísanými praktikami zneškodniť;
3. duše zomretých dospelých osôb i nekrstených detí vracajúce sa k pozostalým v rozličných podobách, zväčša neškodné, s výnimkou osôb, ktoré sa voči nim previnili (personifikácie Smrti a chorôb).
Predstavy o démonoch sa vyskytujú v poverových výrokoch, démonologických a historických povestiach i čarovných rozprávkach.

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Chorváthová, Ľ.: Paralely rodinno-rodového kultu v zvykosloví dvoch kysuckých obcí. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, 41-50.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin 1923-1931.
Cibulová, T., Kovačevičová, S.: Predstavy o fantastických bytostiach. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 83, mapy 9-11.