• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

trpaslík

trpaslík

trpaslík 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

trpaslík

(piadimužík, Laktibrada)
démonická bytosť ľudskej podoby súvisiaca s predstavami o skalných a horských duchoch; často sa prelína s predstavami o permoníkoch a lútkach. Pôvodne boli prejavy i vzhľad týchto bytostí zrejme rozdielne podľa prostredia výskytu a ich pôsobenie odlišné podľa funkcií, ktoré im ľudová fantázia pripisovala. Neskôr v predstavách splynuli natoľko, že črty trpaslíka a permoníka, vyplývajúce z funkcie strážcov a ochrancov miesta, kde žijú, sa takmer prelínajú. Trpaslík bol popisovaný ako drobný človiečik veľkosti asi trojročného dieťaťa (na piaď chlap, na lakeť brada) s tvárou starca a s dlhou bielou bradou. Charakteristickými sú štyri prsty na oboch rukách. Vo vzťahu k človeku býval ľstivý, neraz krutý a zlý, pokiaľ človek neobjavil jeho zraniteľné miesto – dlhú bradu. Vlastnosťami trpaslíka sú telesné anomálie, krutosť, pažravosť a sklon k ľudožrútstvu. Postava trpaslíka, piadimužíka či Laktibradu je frekventovaná najmä v čarovných rozprávkach.

AutorTatiana Cibulová

Literatúra

Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.