• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

duša

duša

duša 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

duša

v idealistickom chápaní nehmotná podstata človeka. Základný pojem rozličných foriem náboženstva, idealistickej filozofie a psychológie, odrážajúci vývin názorov na vnútorný svet človeka. Predstava vznikla v raných štádiách kultúrneho vývoja z potreby objasniť určité javy a skúsenosti (spánok, stratu vedomia, zrkadlový obraz, tieň, snové predstavy, halucinácie, duševné choroby, smrť) z každodenného života. Duša sa chápala ako ľahké, nehmotné, pohyblivé druhé ja (duch), ktoré sa mohlo oddeliť od tela. Za oživujúci princíp sa v mnohých kultúrach pokladal dych. Duša človeka má podľa tradičných predstáv na Slovensku podobu bezfarebného obláčika alebo vtáka, najčastejšie bielej holubice. Po smrti sa istý čas zdržiava v blízkosti príbytku, príde sa rozlúčiť s pozostalými, prípadne v podobe lasice či hada ostáva v dome, ochraňuje potomkov zomretého a rodový majetok. Sídlom duší zomretých majú byť aj stromy, poskytujúce odpočinok vtákom-dušiam, zdržujúcim sa na hroboch.

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Chorváthová, Ľ.: Smrť. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 74, mapy 17-24.
Niederle, L.: Víra a náboženství. In: Život starých Slovanů II -2. Praha 1916.
Polívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin 1923 - 1931.