dohadzovanie

dohadzovanie

dohadzovanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dohadzovanie

sprostredkovanie sobáša osobou, ktorá vybrala alebo upozornila na vhodných manželských partnerov. Robilo sa na požiadanie rodičov, ktorí hľadali manželského partnera pre svoje deti, alebo na žiadosť osoby, ktorá chcela uzavrieť manželstvo. Uplatňovalo sa najmä u tých osôb, ktoré mali z rôznych dôvodov obmedzené možnosti výberu partnera. Dohadzovaním sa zaoberali najmä staršie ženy – dohadzovačky, ktoré za to dostávali naturálnu alebo peňažnú odmenu. V období Československej republiky (1918 – 1939) sa na sprostredkovanie sobášov vydávali v niektorých oblastiach Slovenska aj živnostenské listy.

AutorKornélia Jakubíková

Pozri aj
Literatúra

Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 254-265.