• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Smrť

Smrť

Smrť 500 619 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Smrť

(Smrť, kmotra, tetka Smrť)
1. démonická bytosť; personifikácia smrti v ľudových predstavách a v ústnej ľudovej slovesnosti. Vyslovenie jej mena sa v strachu pred privolaním často zakazovalo (tabu) a vyjadrovalo opisne pomocou jej vlastností (zubatá, tá s kosou). Stelesnená Smrť mala ľudskú i zvieraciu podobu: ženy neurčitého (skôr staršieho) veku, oblečenej v odeve alebo zahalenej v plachte bielej (smútočnej) farby; bieleho zvieraťa (koza, hus, mačka, pes, zajac) neraz nezvyčajnej veľkosti. Ukázala sa tomu, kto mal v krátkom čase zomrieť, niekedy sa objavovala na miestach tragédií. Jej pôvod sa odvodzoval z duše žien, ktoré umreli v šestonedelí pred vádzkou, alebo starých žien, ktoré umreli slobodné. Najmladšou a najrozšírenejšou predstavou Smrti je kostlivec s kosou, často na koni. Sprostredkovali ju z kresťanského umenia stredoveké nástenné maľby a kníhtlač. Látky o Smrti sú rozšírené aj v démonologických podaniach (napríklad motív ako človek preľstil či spútal Smrť, čo si poň prišla). V pohrebných hrách Smrť predstavovala pustošivé ničenie, a zároveň ukazovala obnovujúcu silu života. Jej zobrazenie v ľudovom výtvarnom umení, najmä v maľbe na skle, sa stotožňuje s barokovou apokalyptickou predstavou;
2. druh masky: (a) Smrtka: strašidelná maskovaná postava v mikulášskych a vianočných obchôdzkach. Zobrazuje ju vysoký chudý chlap v bielej plachte so zamúčenou tvárou a so starou vyštrbenou kosou. Vo fašiangovej obchôdzke s kozou je spolupútnikom čerta (Zamagurie), zriedkavo sa vyskytuje aj v priadkových hrách (najmä na východnom Slovensku; (b) novodobý typ fašiangovej masky zobrazujúcej kostlivca;
3. označenie slamenej figuríny Moreny (symbolu zimy) na Spiši a v Gemeri.

Smrť v ilustrácii M. Benku k rozprávke Smrť kmotra a zázračný lekár. Prevzaté z Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Bratislava 1958, 242
Smrť v ilustrácii M. Benku k rozprávke Smrť kmotra a zázračný lekár. Prevzaté z Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti. Bratislava 1958, 242

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-300.
Chorváthová, Ľ.: Smrť. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 74, mapy 17-24.
Botík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001.