zmok

zmok

zmok 482 571 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zmok

(bôžik, rarášik, škriatok, kosper, džmiľ)
démonická bytosť rozličnej podoby, najčastejšie čierneho zmoknutého kurčaťa (niekde ohnivej reťaze letiacej cez komín do domu). Svojmu majiteľovi nosil peniaze, obilie a zveľaďoval gazdovstvo. Podľa poverových predstáv ho mohol získať človek, ktorý nosil pod ľavou pazuchou určitý počet dní (deväť, trinásť) vajce od čiernej sliepky, pričom nesmel spať, prehovoriť, chodiť do kostola, modliť sa a umývať, kým sa zmok nevyliahol. Za opateru splnil človeku akékoľvek prianie. Podľa niektorých variantov bol stelesnením samého čerta a jeho majiteľ mu musel krvou upísať svoju dušu, ktorú vzal po smrti do pekla. Aby sa ho človek zbavil, mal mu zadať nesplniteľnú úlohu (nanosiť obilie na deravú povalu alebo vodu zo studne s deravým vedrom). Vtedy sa od zlosti rozlial na kolomaž, alebo musel ujsť inde. Majiteľ ho mohol tiež zakrútiť do novej šatky a odhodiť pri chodníku. Kto zodvihol takto pohodeného zmoka, stal sa jeho novým majiteľom.

Zmok v podobe čierneho kuraťa sediaceho na pluhu. Detail maľby na fajansovom džbáne z 19. storočia. Nelokalizované. Prevzaté z: Slovensko. Ľud II. Bratislava 1975, 1045.
Zmok v podobe čierneho kuraťa sediaceho na pluhu. Detail maľby na fajansovom džbáne z 19. storočia. Nelokalizované. Prevzaté z: Slovensko. Ľud II. Bratislava 1975, 1045.

AutorTatiana Cibulová

Literatúra

Máchal, H.: Nákres slovanského bájesloví. Praha 1891.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.
Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 281-285.

Preskočiť na obsah