magické rastliny

magické rastliny

magické rastliny 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické rastliny

rastliny s pripisovanými nadprirodzenými vlastnosťami. Používali sa v každej sfére ľudského života. Boli prostriedkom ochrany človeka i majetku proti pôsobeniu iných osôb, živlov, nadprirodzených síl, prostriedokom zabezpečenia želaného výsledku, celkovo prosperity, liečivým i smrť uľahčujúcim prostriedkom. Boli súčasťou veštieb, predpovedí týkajúcich sa osudu jednotlivca – lásky či dĺžky života. V negatívnom zmysle slúžili magické rastliny na poškodenie, zničenie človeka, jeho majetku. Magické vlastnosti boli rastlinám pripisované na základe ich skutočného pôsobenia (vďaka obsahu účinných látok), podľa vzhľadu i podobnosti s prvkom, na ktorý mali vplyv. Väčšina magických rastlín bola polyfunkčná. Niektorým rastlinám sa magické účinky pripisovali počas celého roka, iné ich nadobúdali v konkrétnych dňoch, v určitej časti dňa, zbieraním na určitom mieste či v určitom čase.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.
Olejník, J.: Magické byliny v oblasti Vysokých Tatier. In: Spiš 3-4. Vlastivedný zborník, 1973, 85-94.

Preskočiť na obsah