• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

magické rastliny

magické rastliny

magické rastliny 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické rastliny

rastliny s pripisovanými nadprirodzenými vlastnosťami. Používali sa v každej sfére ľudského života. Boli prostriedkom ochrany človeka i majetku proti pôsobeniu iných osôb, živlov, nadprirodzených síl, prostriedokom zabezpečenia želaného výsledku, celkovo prosperity, liečivým i smrť uľahčujúcim prostriedkom. Boli súčasťou veštieb, predpovedí týkajúcich sa osudu jednotlivca – lásky či dĺžky života. V negatívnom zmysle slúžili magické rastliny na poškodenie, zničenie človeka, jeho majetku. Magické vlastnosti boli rastlinám pripisované na základe ich skutočného pôsobenia (vďaka obsahu účinných látok), podľa vzhľadu i podobnosti s prvkom, na ktorý mali vplyv. Väčšina magických rastlín bola polyfunkčná. Niektorým rastlinám sa magické účinky pripisovali počas celého roka, iné ich nadobúdali v konkrétnych dňoch, v určitej časti dňa, zbieraním na určitom mieste či v určitom čase.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958.
Olejník, J.: Magické byliny v oblasti Vysokých Tatier. In: Spiš 3-4. Vlastivedný zborník, 1973, 85-94.