predpoveď

predpoveď

predpoveď 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

predpoveď

predpoklad vyslovený o budúcich udalostiach, opierajúci sa o racionálne jadro. Zo skúseností zo sledovania faktických súvislostí prírodných javov v chronologickom pohľade vychádzajú predpovede počasia a úrody, prípadne aj ich kombinácie: ak je veľa sena, bude málo vína; ak je veľa sedmokrások, bude sa dariť obilninám, ak je veľa húb, obilninám sa dariť nebude; ak pred Jurajom (24. apríl) hrmí, bude nedostatok krmiva pre dobytok. Ak výrok či domnienka o budúcnosti vychádzajú zo zdanlivej alebo symbolickej súvislosti javov, ide o veštbu.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Profantová, Z. (Zost.): Dúha vodu pije. Slovenské ľudové pranostiky. Bratislava 1986, 22.

Preskočiť na obsah