• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Traja králi

Traja králi

Traja králi 652 854 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Traja králi

(6. január)
kresťanský sviatok Zjavenia Pána, príchodu biblických mudrcov z východu do Betlehema, aby sa poklonili novonarodenému Ježišovi a obetovali mu zlato, kadidlo a myrhu; deň, ktorým v liturgickom kalendári končí vianočný cyklus. Cestu kráľom podľa legendy ukazovala hviezda. Ich počet a mená biblia neuvádza, až v 14. storočí boli určení ako Gašpar, Melichar a Baltazár. V tradičnej kultúre sú trojkráľové motívy zobrazované v betlehemoch, vianočných hrách a obchôdzkach. Do polovice 20. storočia sa predmety posvätené v tento deň v kostole – voda, krieda, sviečka, cesnak – používali na magickú ochranu pred démonmi a na liečenie; gréckokatolícki a pravoslávni kňazi svätia vodu priamo v potokoch a riekach (jordan voda). V mnohých rímskokatolíckych lokalitách sa dodnes zachováva kňazská koleda, ktorú evanjelická cirkev zakazovala už v 16. storočí. Kňaz obchádza domy a žehná príbytky, kropí ich svätenou vodou, okiadza kadidlom, dvere označí iniciálami mien kráľov G+M+B a príslušným letopočtom. Pôvodne sa uvádzali iniciály C+M+B (z latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnávaj tento dom). S kňazom kedysi chodili rechtor, kostolník, speváci, miništranti i nosiči vyzbieraných naturálií. S týmto dňom sú späté pranostiky o počasí (Na Tri krále zima stále) a o úrode (Ak je na Troch kráľov jasno, zdarí sa pšenica, ak je mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov).

Koledníci v obci Hubová (okr. Ružomberok), 2000. Prevzaté z Feglová, V.: Zdravie, šťastie, pokoj svätý. Bratislava 2008, 48. Foto: E. Klepáčová
Koledníci v obci Hubová (okr. Ružomberok), 2000. Prevzaté z Feglová, V.: Zdravie, šťastie, pokoj svätý. Bratislava 2008, 48. Foto: E. Klepáčová

AutorViera Feglová

Literatúra

Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Luther, D. (ed.): Masky v ľudovej kultúre. Zborník k Antológii východoslovenského folklóru. Bratislava 1998.