• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obchôdzky

obchôdzky

obchôdzky 800 1006 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obchôdzky

chodenie obradníka alebo skupiny obradníkov z domu do domu a konanie obradu v dome či na priedomí. Dominuje v nich magický princíp priania prospechu alebo ochrany vyjadrený v piesňach, vinšoch, úkonoch, gestách, v používaných predmetoch, oblečení, maskách či tancoch. Význam obchôdzok je určený príležitosťou, pri ktorej sa uskutočňujú (predvianočné, vianočné, fašiangové, jarné). Základom býva vinšovanie, ktoré vo vianočnom a novoročnom čase máva podobu koledovania. Špecifické je polazovanie, obmedzené na susedov či príbuzných. Obecní služobníci, pre ktorých bola odmena súčasťou celoročnej mzdy, chodili na obchôdzky jednotlivo (pastier na Štedrý deň – 24. december, hlásnik na Mláďatká – 28. december), obchôdzky rovesníckych skupín bývali početnejšie. V predvianočnom období sa konali obchôdzky maskovaných Barboriek a Lucií, vinšovníkov po kolede a s oceľou, hry a sprievody maskovaných postáv. Vo vianočných obchôdzkach bolo zaužívané predvádzanie hier, vinšovanie do nastávajúceho roka deťmi i dospelými v príbuzenských a susedských domoch, spievanie kolied pod oblokmi. Dodnes sú rozšírené fašiangové obchôdzky s maskami i bez nich. Jarné sa sústreďujú k Veľkej noci, k májom a Turícam.