• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

svätenie

svätenie

svätenie 800 596 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svätenie

v katolíckej (západného i východného rítu), anglikánskej a pravoslávnych cirkvách rituál určený osobám, ktoré budú vykonávať cirkevnú službu. Svätenie (vysviacku) môže vykonávať iba biskup, kňaz ani diakon nesmú konať svätenia pod hrozbou cirkevných trestov. V katolíckej a pravoslávnych cirkvách sú svätenia určené len mužom. Prijatie svätenia oprávňuje zastávať cirkevné úrady a vykonávať obrady sviatostí. Biskup vykonáva všetkých sedem sviatostí, kňaz šesť (nesmie vykonávať svätenia), diakon dve (môže krstiť a sobášiť). Po prijatí svätenia sa muž v katolíckej a pravoslávnych cirkvách už nesmie oženiť (pričom rímskokatolícka cirkev svätí iba slobodných mužov, gréckokatolícka a pravoslávne cirkvi svätia aj ženatých mužov). V kresťanskom kontexte sa termín používa aj v spojení svätenie sviatkov. Mimo kresťanského prostredia sa zaužíval na označenie posvätenia predmetov. V tradičnej kultúre Slovenska sa svätením nazývalo posväcovanie vody (na Troch kráľov), potravín (napríklad vajíčka, šunka a koláče na Bielu sobotu alebo Veľkonočnú nedeľu) či rastlín (bahniatok na Kvetnú nedeľu) kňazom počas niektorých kresťanských sviatkov.

Potraviny tradične konzumované cez veľkonočné sviatky, pripravené na posvätenie počas bohoslužby. Jakubany (okr. Stará Ľubovňa), 60.–70. roky 20. storočia. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto: J. Lazorík
Potraviny tradične konzumované cez veľkonočné sviatky, pripravené na posvätenie počas bohoslužby. Jakubany (okr. Stará Ľubovňa), 60.–70. roky 20. storočia. SNM – Etnografické múzeum v Martine. Foto: J. Lazorík

AutorRoman Kečka

Literatúra

Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. II. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1974, 247, 281, 283.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 122.