• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

vianočné hry

vianočné hry

vianočné hry 800 553 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

vianočné hry

hry ľudového divadla, predvádzané po domoch v období od Štedrého večera do Troch kráľov. Tematicky vychádzajú z biblických predlôh. Historickými predchodcami sú trópus Quem queritis in praesepe, pastores (Koho hľadáte v jasliach, pastieri) z 11. storočia, liturgické hry, tzv. ludi Nativitatis (hry o Narodení) a vianočné mystériá. U nás sú najstaršie správy o vianočných hrách z 15. storočia v Bratislave, Banskej Štiavnici a Bardejove. V ľudových hrách sa zobrazenie témy narodenia Ježiša miešalo so staršími obradmi zimného slnovratu (koledovanie, vinšovanie, obdarúvanie) a obohacovalo miestnymi folklórnymi tradíciami (hudobno–spevnými, tanečnými). V komediálnej zložke sa uchovali aj stopy jokulátorskej a študentskej tradície. K vianočným hrám patria obchôdzky betlehemcov, chodenie s kolískou, hviezdou a hadom. Zriedkavé sú zápisy hier o Herodesovi. Z prostredia bratislavských Nemcov sa zachovala Christigeburtspiel (Hra o narodení Krista) a Spiel von Sündenfall (Hra o upadnutí do hriechu) o Adamovi a Eve. Podobné hry sa hrali v nemeckých oblastiach Banskej Štiavnice, Kremnice, Starých Hôr a Spiša. K vianočnému obdobiu sa viaže aj martyrologická hra o sv. Dorote.

Betlehemci z Heľpy (okr. Brezno), 1942. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV. Foto M. Kosová
Betlehemci z Heľpy (okr. Brezno), 1942. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV. Foto M. Kosová

AutorDaniel Luther

Literatúra

Slivka, M. – Slivková, O.: Vianočné hry v Spišskej Magure. Bratislava 1994.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V.: Šťastie, zdravie, pokoj svätý... alebo Vianoce na Slovensku. Bratislava 2008.