• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kométa

kométa

kométa 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kométa

(ohnivá metla, vlasatica)
vesmírne teleso sprevádzané rojom drobných častíc, ktoré na nočnej oblohe vytvárajú pre pozorovateľa efekt chvosta, pozorovateľné iba veľmi výnimočne, často s odstupom viacerých desaťročí. Pre svoju neobvyklosť sa tento jav v tradičných predstavách o prírode vysvetľoval ako predzvesť nešťastia, hrozba vojny či epidémie. Kométou je vlastne aj vianočná hviezda ako súčasť betlehemu či rekvizita v ľudových vianočných hrách.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 369-371.