• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

hviezda

hviezda

hviezda 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hviezda

1. nebeské teleso vyžarujúce energiu. Výsledky pozorovania množstva alebo jasnosti hviezd boli v určitých dňoch roka podkladom predpovedí významných udalostí, úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad ak sa na Zamagurí na Štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, znamenalo to vojnu; veľká hustota hviezd v ten večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstáv je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisí jeho osud, od veľkosti zasa význam jeho osobnosti;
2. ľudové označenie miesta na hlave, na ktorom vyrastajú vlasy vo víre. Ich väčší počet mohol veštiť zvláštnosti v osude človeka či jeho nadprirodzené vlastnosti;
3. rekvizita vo vianočnej obchôdzke chodenia s hviezdou.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 359, 369-371.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.