hviezda

hviezda

hviezda 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

hviezda

  1. nebeské teleso vyžarujúce energiu. Výsledky pozorovania množstva alebo jasnosti hviezd boli v určitých dňoch roka podkladom predpovedí významných udalostí, úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad ak sa na Zamagurí na Štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, znamenalo to vojnu; veľká hustota hviezd v ten večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstáv je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisí jeho osud, od veľkosti zasa význam jeho osobnosti;
  2. ľudové označenie miesta na hlave, na ktorom vyrastajú vlasy vo víre. Ich väčší počet mohol veštiť zvláštnosti v osude človeka či jeho nadprirodzené vlastnosti;
  3. rekvizita vo vianočnej obchôdzke chodenia s hviezdou.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 359, 369-371.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.

Preskočiť na obsah