• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

koleda

koleda

koleda 800 466 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

koleda

obradová pieseň funkčne viazaná k obdobiu od adventu do Troch kráľov. Spolu s recitovaným vinšom býva na Slovensku súčasťou vianočných a novoročných obchôdzok. Spievali ich odrastenejší chlapci, mládež, neskôr najmä chudobnejšie deti. S koledou chodieval tiež kňaz alebo aj skupina žien (v advente). V koledách sa prejavuje prelínanie kresťanských, pastorálnych a folklórnych motívov. Repertoár kolied infiltroval viaceré žánre duchovných piesní, biblických látok a legiend (letákové piesne). Veľa spoločných znakov v textoch i hudobnom stvárnení nachádzame v barokovej a ranoklasicistickej pastorele. Pastorálne motívy a pastorely ovplyvnili koledy vo viacerých oblastiach Európy západného (rímskokatolíckeho a reformovaného) kresťanského rítu. U gréckokatolíkov a pravoslávnych kresťanov dominuje vo Vianociach kult Matky Božej, pastorálne koledy sú tu ojedinelé. Slovenské koledy neobsahujú osobitnú skupinu novoročných piesní, ani obchôdzkové ľúbostné piesne, známe u iných slovanských národov.
V slovenských koledách prevláda tematika narodenia Ježiška v maštali, anjelského zvestovania a pastierov, ktorí sa ako prví poklonili Spasiteľovi. V niektorých koledách sú v popredí žartovné, parodické prvky. Mnohé obsahujú motív pýtania odmeny. V hudobnej zložke sa prejavuje dlhodobá tradícia: prevládajú jednoduché harmonické melódie staršieho typu v rozsahu sexty až oktávy, ale vyskytujú sa aj archaické recitatívne nápevy a najmä kvinttonálna a kvintakordálna melodika. Popri recitatívnosti sa často uplatňuje dvojdobý, ale tiež trojdobý a tanečný rytmus. Na formovaní a existencii kolied mali podiel aj betlehemské hry. V širšom význame sa termínom koleda označuje aj vianočná obchôdzka, riekanka, vinš, hra alebo dar, odovzdávaný pri koledovaní. Ako koleda sa označoval aj palicový tanec.
Vianočná koleda - Doniesli sme vám novinu. Železná Breznica (okr. Zvolen), 1970.

Vianočná koleda. Železná Breznica (okr. Zvolen), 1970.
Vianočná koleda. Železná Breznica (okr. Zvolen), 1970.

AutorEva Krekovičová

Literatúra

Krekovičová, E.: Slovenské koledy. Od Štedrého večera do Troch kráľov. Bratislava 1992.
Urbancová, H.: Mariánske legendy v ľudovom speve. Bratislava 2007.