kostolník

kostolník

kostolník 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kostolník

laický pomocník farára. Farár ho vyberal a uvoľňoval. Jeho povinnosťou bolo vykonávať pomocné úkony pri bohoslužbách: zapaľovať sviece, posluhovať pri oltári, prisluhovať kadidlom, zastupovať miništranta, zbieranie milodarov „do zvončeka“. Okrem toho riadil ľudí pri procesiách, upratoval kostol, niekde mal na starosti zvonenie. Neskôr upratovali kostol a starali sa o kostolné textílie (oltárne plachty, prikrývky na kalich a iné) len ženy. Funkcia kostolníka bola v tradičnom vidieckom spoločenstve vážená.

AutorĽubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj
Literatúra

Ordoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Stará Turá. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1983, 139-151.
Šalingová, A.: Sociálna kultúra a spoločenský život. In: Volkovce. Zostavil L. Mlynka. Bratislava 2000, 134-145.
Škovierová, Z.: Obchôdzky obecných zamestnancov. In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 82, Etnografia 29, 1988, 218-224.

Preskočiť na obsah